Fokus

Uvažavanje i primjena humanitarnog prava u Crnoj Gori u 19. vijeku

  Раде Делибашић *   УВАЖАВАЊЕ И ПРИМЈЕНА ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА У ЦРНОЈ ГОРИ У 19. ВИЈЕКУ   Текст преузет из часописа за педагошку теорију и праксу “ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ”, бр.3, Подгорица 2010. године, стр. 159-174.   […]