NB „Radosav Ljumović“ – Besplatne članske karte učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima

 

 

Povodom Međunarodnog dana knjige i autorskih prava, 23. aprila, a u cilju popularizacije knjige i čitanja, Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ dodijeliće besplatne članske karte učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima koji dođu u Biblioteku (Njegoševa 22) u poneđeljak, 23. aprila 2018. godine, sa đačkom knjižicom, odnosno indeksom.

Takođe, besplatne članske karte dodijeliće i penzionerima koji dođu u Biblioteku u poneđeljak, 23. aprila, i sa sobom donesu zadnji ček od penzije.

Na Dječijem odjeljenju Biblioteke u poneđeljak, 23. aprila, sa početkom u 12:30 časova održaće se Edukativna radionica sa učenicima OŠ “Maksim Gorki”.