Pretraživač sajta
Montenegrina
 


Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

Marko Miljanov:
Drekalovići - porijeklo, Vojvoda Drekale

 

Iz knjige koju je 1996. godine izdalo Ministarstvo kulture


Poglavlje Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi

 

Marko Miljanov: Drekalovići - porijeklo, Vojvoda Drekale
Marko Miljanov: Vojvoda Lale Drekalov

Marko Miljanov: Vojvoda Vujoš Lalev