Početak vladavine Petrovića i XVIII v.

Miloš Milošević – Oko pokušaja osvajanja Bara i Ulcinja 1717. godine

Istorijski zapisi, knjiga XIII, sveska 4, Titograd, 1960. g.Za tursko-mletačkog rata (1714-1718), Bar i Ulcinj nijesu bili nikakva posebna meta u okviru predviđenih ratnih operacija. Glavni revanšistički cilj Porte, bio je Peloponez, a glavna mletačka […]

Početak vladavine Petrovića i XVIII v.

Kapetani duge plovidbe – Miloš Milošević

Miloš Milošević: Kapetani duge plovidbeUZ IZLOŽBU “POMORCI I TRGOVCI BOKE” U ZAGREBU Iako odabrana izložena dokumenta na papiru, platnu, srebru, u obliku maketa, tekstila i slično, – većinom pripadaju XVII, XVIII i XIX stoljeću, neophodno […]