Literatura

Iz knjige: Pisma, bilješke, eseji

Mirjana Aleksandrova Rajković S LJUBAVLJU MOJOJ BAKI Crkvena zvona odliježu. Moja baka i ja, ležimo priljubljene jedna uz drugu na starinskoj šušti*, sa debelim vunenim stramacem ispod sebe i vunenim jorganom na nama, osluškujemo zvuk […]