Plemena i bratstva

Zagonetna tajna crkve u Resni – Slavko Milić

mr Slavko Milić iz Nikšića. Srednju školu završio u Sremskoj Kamenici, Filozofski fakultet u Nikšiću i magistarske studije javnog prava u Podgorici (FDES), doktorant Pravnog fakulteta. Predsjednik je crnogorskog Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka […]