Zavičajni muzej Bar – Izložba grafika “ILUZIVNA STVARNOST” Jelene Jovančov

 

 

U utorak 16. oktobra  2018.g  u 19 časova u Zavičajnom muzeju Bar biće priređena izložba grafika pod nazivom ILUZIVNA STVARNOST mr Jelene Jovančov, likovne umjetnice iz Bara. Jovančov je diplomirala  na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, na studijskom programu grafika u klasi profesorke Anke Burić a magistrirala na istom fakultetu 2010.godine. Članica je ULUCG i međunarodnog udruženja mecotinte. Do sada je imala 19 izložbi i preko 235 selektovanih nacionalnih i međunarodnih izložbi. Dobitnica je više  nagrada i priznanja za svoj rad. Živi i stvara u Baru i ima status samostalnog umjetnika od 2017.g.

U katalogu za izložbu istoričar umjetnosti  Vladislav Kasalica, pored ostalog  je zabilježio ,,Jelena Jovančov predstavlja likovnu umjetnicu snažno izraženog istraživačkog stvaralačkog duha, sklonu kontinuiranom kontemplativnom traganju, umjetnicu  koju zaokuplja odnos između stvarnosti i iluzije, realnosti i refleksija. Baveći se ovim pitanjem, ona nas uvodi u svoj svijet stvarnosti, posmatranog preko odraza – refleksa koji u njenoj perceptivnoj spoznaji postaje iluzivna svarnost ili lažna stvarnost u refleksijama”.

Na izložbi koja će trajati do 1 novembra biće  predstavljeno 30 grafika rađenih u različitim tehnikama.