Završen 6. Međunarodni festival Kotor Art

 

Znak Kotor Art 445

 
 

Nastupom Ratimira Martinovića, našeg istaknutog umjetnika, pijaniste i umjetničkog direktora Don Brankovih dana muzike sa Festivalskim orkestrom, u srijedu, 13. avgusta,  završen je 6. Međunarodni festival Kotor Art. Tom prilikom, Martinović je nastupio i kao dirigent izvodeći  prvi Klavirski koncert u C-duru, op. 15 Ludviga van Betovena, kao i Goldberg varijacije, u transkripciji za gudače M. Aleksića. Zbog visoke temperature, planirani ambijent Katedrale Sv. Tripuna, zamijenjen je manjom, ali uslovnijom, klimatizovanom, koncertnom dvoranom Crkve Sv. Duha.

6. Međunarodni festival Kotor Art počeo je 27. juna i do 13. avgusta realizovano je 114  dogadjaja kroz 8 festivalskih segmenata: Festival pozorišta za djecu, Don Brankove dane muzike, Kotor ArTeatar, Festival  klapa, Kotor APSS, Pisanje grada,  Pjacu od  filozofa i Sea Rock, kao novitet festivala.

Cjelokupan program Kotor Art-a, ispratilo je blizu 15 000 posjetilaca. Uz turiste i prolaznike koji su djelimično ili u cijelosti pratili programe na otvorenom, ukupan broj  gledalaca prelazi 40 000.

Izuzetnim kvalitetom programa, opštom idejom, ambijentom u kom se odvija, visokim organizacionim standardima, Kotor Art  već šestu godinu zaredom potpuno opravdava status festivala od posebnog  značaja za kulturu Crne Gore kao i pokroviteljstvo UNESCO-a.

6. Kotor Art su finansirali Ministarstvo kulture i Opština Kotor sa 500 000 eura, kojim su pokriveni i programski i produkcioni troškovi Festivala.

Generalni medijski pokrovitelj bila je Radio i televizija Crne Gore.

Direkcija Festivala izražava zadovoljstvo postignutim rezultatima i nivoom realizacije ovogodišnjeg programa, kao i brojnošću publike i saradnjom sa partnerima i medijima.

 

Kotor art 2014