Antropologija

Bjelopavlići – ljudi i događaji – Milan Mišo Brajović

Zahvaljujemo se autoru knjige, gospodinu Milanu Mišu Brajoviću koji je omogućio da se tekst njegove knjige nađe na stranicama Montenegrine. Takođe, zahvalnost dugujemo i gosp. Lidiji Brajović koja je poslala odgovarajuće sadržaje koji su ovaj […]

Reportaže - Putopisi

Bijela rijeka (video) – TV Vijesti

      BIJELA RIJEKA Čudo prirode – Bijela Rijeka, pritoka Tare – White River!TV Vijesti, emisija “Bez granica”, 24. maj 2010. novinar Sead Sadiković.