Fokus

Olga Blažova Gajin Vlašić – Noć uoči…

    NOĆ UOČI… Tema : Slike u paralelogramima Oblast:  Fruška Gora, 29 oktobar oko ponoći i potencijalnog  „kraja svijeta“. Scena:  Trpezarija sa kuhinjom, peć  na drva, velika pletena stolica za odmaranje, trpezarijski  sto sa […]