Najave reportaže izvještaji

ATAK – Konferencija „Kadar – kontakt“

      Konferencija pod nazivom „Kadar – kontakt“ povodom projekta realizacije dokumentarnog filma „Slijepi“ kao i pitanja kreiranja društvenog ambijenta sa jednakim mogućnostima svih građana i građanki Crne Gore u ostvarivanju ljudskih prava, sa […]