Fokus

Najava aktivnosti KFPD za drugu polovinu jula

Kotorski festival pozorišta za djecu ove godine održava svoje programe u izmijenjenom terminu, ali sa podjednakom zainteresovanošću publike kojoj su sadržaji namijenjeni. Naime, već drugu nedjelju traje radionica filma „Optužujem,“ koju vodi crnogorski reditelj Mladen […]