Fokus

Neđelja žena u Biblioteci

Povodom Dana žena, Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ organizuje cjeloneđeljni program posvećen ženama (od 8. do 13. marta). Cilj programa je pokrenuti bitne teme koje se tiču žene, njene uloge u društvu i kulturi, emancipacije i […]