Fokus

Dijaspora – Donijeta odluka o dodjeli nagrada

Dana 15. marta 2021. godine, Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima raspisala je Javni poziv za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika. Javni poziv bio je otvoren 60 dana, zaključno sa 14. […]

Fokus

Veče čitanja poezije Foruma mladih pisaca KIC-a

              Forum mladih pisaca KIC-a organizuje čitanje poezije u neđelju, 4. jula od 21h, ispred sale DODEST KIC-a „Budo Tomović”.                Svoju poeziju čitaće: Nikola Ćorac, Milena Radević, Marko Stanojkovski, Barbara Delać, Nejra Belegu, Jana […]