Fokus

Autorsko veče Dragana B. Perovića u Kumanovu

Realizujući svoj program za 2022. godinu „Istraživački centar Montenegrin“, u saradnji sa Zanatskim domom iz Kumanova, organizovao je 29. 04. 2022. u Sali doma održavanje autorske večeri DraganaB. Perovića, publiciste i istoričara književnosti iz Nikšića. […]

Cetinje

„Zetski dom“ – Sadržajan repertoar i u maju

Deset programa na matičnoj sceni i dva gostovanja dio su majskog repertoara Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”. I ovog puta slijede raznorodni događaji, uključujući predstave, referentne muzičke, književne i filmske programe, uz nastavak intenzivne saradnje s […]