Da li znate

Da li znate – Praistorijski crtež u Lipcima

Praistorijski pećinski crteži vjerovatno iz erioda prelaska iz bronzanog u gvozdeno doba, sa lokaliteta Lipci u Boki Kotorskoj do danas fasciniraju svojom sugestivnošću, a sigurno su jedan od najstarijih sačuvanih umjetničkih izraza na našim prostorima. […]