Fokus

Novi broj časopisa MATICA

Matica crnogorska objavila jesenju svesku časopisa za društvena pitanja, nauku i kulturu MATICA, broj 95. Časopis otvara tekst Bojana Jovanovića „Treba li Evropska unija da se dovrši kao država“. Prilog Slobodana Jovanovića nosi naslov „Svetosavski […]

Cetinje

Treći Dani antifašizma na Cetinju

Udruženje “Antifašisti Cetinja”, od 28. do 30. novembra, organizuje treće izdanje Dana antifašizma. Ovogodišnjm programima obilježiće se 80 godina od Drugog zasijedanja AVNOJ-a i prelomnih događaja u narodnooslobodilačkoj borbi – bitke na Neretvi i Sutjesci. […]