4. Internacionalni sajam knjiga Podgorica – Promocija “Ilustrovane antologije crnogorskih bajki”

 

 

U srijedu, 03. oktobra 2018. godine, u okviru 4. Internacionalnog sajma knjiga koji se održava u Atrijumu Capital Plaze, održana je promocija “Ilustrovane antologije crnogorskih bajki”. Antologiju su promovisali Aleksandar Radoman, Aleksandar Čogurić i Sanja Orlandić. Izdavač Ilustrovane antologije crnogorskih bajki je Fakultet za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja.

Sanja Orlandić je u uvodnom izlaganju dala osnovne podatke o Ilustrovanoj antologiji crnogorskih bajki. Tom prilikom je naglasila da su ovo izdanje pripremili Aleksandar Radoman i Adnan Čirgić, a da posebnu vrijednost Ilustrovane antologije čine ilustracije koje prate tekst bajki. Više u video zapisu.

Priređivač izdanja Aleksandar Radoman je između ostalog kazao da su najbolji primjerci crnogorskih bajki, kao i basni, prožeti internacionalnim motivima. Crnogorske usmene bajke, pored sve srodnosti sa bajkama drugih naroda, ipak karakteriše izvjesna realističnost. Više u video zapisu. 

Aleksandar Čogurić je naglasio da je Ilustrovana antologija opremljena pravom mjerom i kad je tekst i ilustracija u pitanju. Bajke su nezaobilazna literatura svakog posvećenijeg čitaoca bilo kojega kraja planete. Poznaju ih svi narodi i sve kulture svijeta, kazao je Čogurić. Više u video zapisu.

Na kraju predstavljanja Ilustrovane antologije crnogorskih bajki, Sanja Orlandić je pročitala jednu bajku zastupljenu u ovom izdanju.

POŚETIOCI NA PROMOCIJI