5. Internacionalni sajam knjiga – Promocija časopisa “Fokalizator”


U četvrtak, 03. oktobra 2019. godine, na 5. Internacionalnom sajmu knjiga u Podgorici, promovisan je dvobroj časopisa “Fokalizator”. Prvi broj časopisa izašao je u decembru prošle godine, a predviđeno je da izlazi četiri puta godišnje.

U promociji časopisa učestvovale su: Sanja Vojinović, Alida Bremer i Milena Ivanović Dubljević.

Na početku predstavljanja, urednica za dio časopisa koji se odnosi na nauku i književnost Sanja Vojinović, upoznala je pośetioce na promociji sa sadržajem dvobroja. Navela je detaljan prikaz sa posebnim akcentom na dio koji se odnosi na priloge o poznatom crnogorskom stvaraocu Živku Nikoliću. Više u video zapisu.

Alida Bremer je naglasila da je samo pokretanje ovako kvalitetnog časopisa kao što je Fokalizator u ovom vremenu veoma hrabar potez. Svoja zapažanja o ovom dvobroju posebno je usmjerila na korespodenciju koja postoji među tekstovima u časopisu. Kao konkretan primjer navela je američku autorku Šeli Oria i autorku Milicu Milosavljević iz Čačka. Više u video zapisu.

Milena Ivanović Dubljević je kazala da je čast i zadovoljstvo govoriti o časopisu kojim se promoviše književnost i kultura. Fokalizator je pokazatelj da i u vremenu dominacije digitalnih medija, štampani časopisi o književnosti o kulturi mogu da opstanu. Posebno je naglasila značaj kritike koja postoji u Fokalizatoru i ukazala na značaj njene objektivnosti. Više u video zapisu.

VIDEO ZAPIS PROMOCIJE ČASOPISA FOKALIZATOR

POŚETIOCI NA PROMOCIJI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × five =