500.000-ti zapis u bazi crnogorskih biblioteka

 

 

U elektronskoj bazi podataka crnogorskih biblioteka nedavno je kreiran 500.000-ti zapis o knjigama, časopisima, novinama, geografskim kartama, razglednicama, posterima, muzičkim izdanjima, filmovima i elektronskim knjigama koje se nalaze u 26 crnogorskih biblioteka.

Nacionalna biblioteka Djurdje Crnojevic 2

“Pola miliona bibliografskih zapisa putem interneta je veliki uspjeh svih biblioteka članica sistema COBISS.CG i bibliotekara katalogizatora koji imaju licencu za rad u ovom sistemu”, navodi se u saopštenju direktorke Jelene Đurović.

Kako je saopšteno, uzajamni onlajn katalog crnogorskih biblioteka COLIB.CG i lokalni katalozi biblioteka članica sistema COBISS.CG, u prvih devet mjeseci ove godine bili su pretraživani oko 150.000 puta.

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ formirala je COBISS centar Crne Gore 2007. godine, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture, Instituta informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora i Vlade Slovenije. Zadaci ovog sistema su da koordinira aktivnosti biblioteka-članica, obezbjeđuje računarsku opremu za rad sistema i centralnih servisa, obezbjeđuje programsku opremu COBISS sa svom pratećom dokumentacijom, upravlja uzajamnom kataloškom bazom podataka COBIB.CG, izvodi obuku bibliotekara za rad u COBISS-u i pruža stručnu pomoć (help desk) svim članovima sistema.

Na zahtjev Nacionalne biblioteka, Vlada Crne Gore je odobrila namjenska sredstva za finansiranje licenci za sve biblioteke u sistemu COBISS.CG, što je ove godine i omogućilo održivi razvoj bibliotečko-informacionog sstema u Crnoj Gori na ovoj platformi. Time je Nacionalna biblioteka uspjela da biblioteke – članice ovog sistema, koje inače imaju veoma skromne budžete za svoja poslovanja, rastereti troškova u vezi sa dobijanjem licenci.

Nedavno se ovom sistemu pridružila biblioteka Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. U skladu sa zakonom o bibliotečkoj djelatnosti, sve biblioteke u Crnoj Gori trebaju da budu dio bibliotečko-informaconog sistema COBISS.

“Nacionalna biblioteka očekuje da će se sljedećih godina povećati broj biblioteka učesnika u ovom sistemu, koji omogućava da podaci o njihovim fondovima budu dostupni putem interneta”, navodi se u saopštenju.

Uzajamni on line katalog crnogorskih biblioteka COLIB.CG i lokalni katalozi biblioteka članica sistema COBISS.CG, dostupni su na adresi  http://vbcg.vbcg.me/.

Prilog preuzet sa portala RTCG – Radio Televizije Crne Gore