Albanija – Otvorena izložba i održana tribina posvećena Svetom Vladimiru Dukljanskom
U srijedu 03. juna 2019. godine, u Nacionalnom muzeju Albanije u Tirani otvorena je izložba posvećena Svetom Vladimiru Dukljanskom pod nazivom “Portreti Svetog Vladimira Dukljanskog u umjetnosti Balkana od XVII do XX vijeka”.

Na otvaranju izložbe govorio je predśednik Zajednice Crnogoraca u Albaniji Marinko Ćulafić i predśednik Matice crnogorske Dragan Radulović.
Otvarajući izložbu, Dragan Radulović je između ostalog kazao: “Matica crnogorska predano radi na njegovanju kulture sjećanja crnogorskog društva, jer znamo da svijetle poruke iz naše prošlosti imaju smisla i vrijednosti samo ukoliko ih svaka generacija iznova protumači, kritički valorizuje i prihvati kao svoje.
Kult Sv. Vladimira Dukljanskog po svom ekumenskom i internacionalnom karakteru tome na najbolji način doprinosi. Ali, ovaj kult doprinosi boljem razumijevanju i saradnji svih naroda koji ga na bilo koji način baštine. Sveti Vladimir je dobra duhovna spona i pouzdani oslonac na kome je moguće graditi čvrste prijateljske veze između albanskog i crnogorskog naroda, jer svi živimo zajedno i upućeni smo jedni na druge. I svima nam je jednako stalo do zajedničkog dobra, jer su nam i problemi sa kojima se suočavamo u savremenom svijetu više nego slični“

Predśednik Zajednice Crnogoraca u Albaniji Marinko Ćulafić je između ostalog kazao: “Iskoristiću priliku da naglasim da odlične bilateralne odnose posljednjih godina između Albanije i Crne Gore, kao odnosi od posebnog značaja za čitavi region, sigurno su pozitivno uticali i u odnosu na Zajednicu crnogoraca u Republici Albaniji, koja je već priznata kao posebna manjinska zajednica. Sa druge strane, neprekidna  integracija i doprinos članova ZCGA  u albansko društvo, kao i poštovanje njihovih manjinskih prava, mogu služiti kao garancija za dobre međusuśedske odnose između naših država. Prije godinu dana jedna grupa građana Albanije, crnogorskog porijekla iz Elbasana, Drača, Tirane i Skadra sastali smo se u Tirani i stvorili smo Zajednicu Crnogoraca u Republici Albaniji, koja se zvanično registrovala u instiucijama Albanije.

Zajednica Crnogoraca Albanije u okviru realizacije dijela svojega programa koji se tiče afirmacije zajedničkog, kulturnog, istorijskog i duhovnog naslijeđa albanskog i crnogorskog naroda kao i svih građana Albanije i Crne Gore, danas u Tirani otvara izložbu portreta jednog ekumenskog svetitelja koji je prije više od 1000 godina vladao tadašnjom državom Dukljom sa obale Skadarskog jezera.

Kult ovog svetitelja poštuje se pored Albanije i Crne Gore, i u Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj, Svetoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i drugim drzavama.

Za nas građane Albanije, pripadnike crnogorske etničke manjine, izuzetno je značajno da afirmišemo i slavimo pripadnike albanskog ili crnogorskog naroda, koji su ostavili neizbrisive tragove u oblasti naše kulture, nauke, obrazovanja, jezika, istorije, duhovnosti, folklora, sporta i tradicije”.

Istog dana u večernjim časovima, održana je tribina u manastiru Svetog Vladimira u Elbasanu pod nazivom “Poštovanje kulta Svetog Vladimira Dukljanskog na Balkanu od 1016. do 2019. godine”. Na tribini su govorili Miroljub Orlandić, Povjerenik Matice crnogorske za Makedoniju, mr Ivan Jovović, član Upravnog odbora Matice crnogorske i pomoćnik direktora Uprave za dijasporu Crne Gore i Marinko Ćulafić, predśednik Zajednice Crnogoraca u Albaniji.