Aleksandar Aco Prijić – Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aleksandar Aco Prijić, Herceg Novi, 1982.godina

 


Stara maslina, 1948, ulje na platnu

Masline, 1949, ulje na platnu

Bjelopavlići, 1950, ulje na platnu

Pejzaž u plavom, 1950, pastel na lesonitu

Bjeloška brda, 1952, ulje na papiru

Predio iz Košćela, 1952, pastel na papiru

Cetinje, 1953, ulje na kartonu

Skadarsko jezero, 1953, ulje na kartonu

Masline, 1954, ulje na platnu
Studija kamena, 1954, ulje na lesonitu

Jastog, 1954, ulje na kartonu

Kostur ribe, 1954, ulje na platnu

Portret Ljubice Prijić, 1954, pastel na papiru
                    Akt, 1954, pastel na papiru

Kotor, 1954, pastel na kartonu

Bistro, 1958, ulje na platnu
Kamenica, 1958, ulje na platnu

Lokvanji na jezeru, 1958, ulje na lesonitu

Maslina, 1958, ulje na lesonitu

Igra masline i hrasta, 1960, ulje na lesonitu

Kaluđerice, 1960, ulje na lesonitu

Jasikovac, 1941-1960, ulje na lesonitu

Jesen na jezeru, 1960, ulje na lesonitu

Spaljeni Brajići, 1961, ulje na lesonitu

Stari Bar, 1961, ulje na lesonitu

Lišaj, 1963, ulje na platnu

Lišaj krasa, 1964, ulje na lesonitu

Šipci, 1964, pastel na platnu

Predio sa Skadarskog jezera, 1964, pastel na papiru

Oluja nad jezerom, 1964, pastel na lesonitu

Lišaj, 1965, pastel na lesonitu

Crveni kokot, 1966, pastel na lesonitu

Crvena brda, 1966, pastel na kartonu

Morske dubine, 1966, ulje na platnu
        Mušlje, 1966, ulje na platnu ——–

Čeljust, 1967, ulje na platnu
Kamena ptica, 1967, ulje na platnu

Kamena vučica, 1967, ulje na platnu

Raspeće, 1967, ulje na platnu

Južni vjetar, 1967, ulje na platnu

Lišaj, 1967, ulje na platnu

Kamenica, 1968, ulje na platnu

Kameni grad, 1969, ulje na platnu

Kaluđerice, 1969, ulje na platnu

Crnogorske njive, 1969, ulje na platnu

Njive s visine, 1969, ulje na platnu

Lišaj, 1973, ulje na lesonitu

Lišaj, 1973, ulje na platnu

Stara maslina, 1973, ulje na platnu

Crno sunce, 1973, ulje na platnu

Kotobilj, 1974, ulje na platnu

Zlatoruni, 1975, ulje na platnu

Borba pijetlova, 1975, ulje na platnu

Crveni kokot, 1976, ulje na platnu
Kokot, 1976, ulje na platnu

Praskozorje na jezeru, 1976, ulje na platnu

Mamula, 1976, ulje na platnu

Buljarički suton, 1978, ulje na platnu

Pasovi, 1978, ulje na platnu
Traštovi, 1978, ulje na platnu

Maslina, 1978, ulje na platnu

Autoportret, 1981, ulje na platnu

Pogled sa Meteriza, 1981, ulje na platnu
Jezerska tišina, 1981, ulje na platnu

Pogled s Pavlove strane, 1981, ulje na platnu
  Pogled sa Orjena, 1981, ulje na platnu—-

Velika plaža, 1983, ulje na platnu

Jutro na jezeru, 1984, ulje na platnu

POČETNABIOGRAFIJATEKSTOVI