Ana Stijović i Dušan Stijović – Prva publikacija o crnogorskim grafitima

Ana Stijović
Dušan Stijović

“Vrijeme gradi grad”

Prva publikacija o crnogorskim grafitima, koja je pripremljena još 2010. godine uskoro će izaći iz štampe. Autori publikacije su Ana Stijović i Dušan Stijović (fotografije).

Publikacija daje sveobuhvatan pogled na grafit, od istorije, preko naučnih pokušaja otkrivanja strukture grafitske djelatnosti do  vrste, stilova i nivoa grafita. Tu je i spisak grafita koji su se pojavili u pojedinim gradovima Crne Gore tokom 2009. i 2010. godine, kao i veći broj njihovih fotografija.

Iz publikacije:

“Pisanje grafita je zadovoljstvo tajnog učestvovanja. Ishodišta su javna. To je spontana reakcija na preovlađujući sistem vrijednosti i dominantni životni stil… Kada ih »spopadne« unutrašnje »moranje« autori “zidne literature” pišu šta im padne na pamet. Takav se grafit zato i može shvatiti kao impulsivan gest, mada se “poruka” često precizno formuliše… U grafitu je prepoznatljivo nastojanje da se afektivnim pražnjenjem nadvlada tjeskoba…
Grafoman, krišom, igra svoju igru komunikacije. On insistira na buntovnoj snazi grafita koja može da se usprotivi mentalnoj lijenjosti i nepodnošljivoj lakoći lagodnog i glupog življenja. Grafiti upotpunjuju društvenu scenu- koja je često haotična – s maštom i dosjetljivošću”.

 KOMPLETNU PUBLIKACIJU O GRAFITIMA MOŽETE POGLEDATI
AKO KLIKNETE NA NJENU NASLOVNU STRANU