Analiza humorističkih folklornih formi kotorskih oriđinala

 

мр Александра Мирковић

 

O хумору и базичним техникама хумора Артура Асе Бергера
на примеру анализе хумористичких фолклорних форми
которских ориђинала

 

 

Александра Мирковић је рођена у Републици Српској 1981. године. У Котору је завршила Гиманзију општег смера, а 2005. године дипломирала је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Исте године је уписала магистарске студије на матичном факултету. Магистрирала је у области антропологије фолклора јуна 2009. године. Радила је у Регионалном заводу за заштиту споменика културе у Котору, где је стекла и звање конзерватора-етнолога. Радила је и водила више интернационалних пројеката између Црне Горе и земаља Европске Уније. Посебно је активна у области материјалне културе, заштите споменика кутлуре, као и у проучавањима из домена фолклора и социјалне антропологије. Активна је и у области изучавања италијанског језика, те сарађује са италијанским институтима и друштвима у Црној Гори и Италији.

 

Увод

Овај научни рад се бави проблематиком хумора специфичне социјалне категорије ориђинала везане за старо градско језгро Котора. Ориђинали су сагледани и објашњени као социјална катеогорија урбане заједнице а трагови које су оставили у фолклору града представљају специфичне хумористичке наративе који су предмет овога рада. Тиме су ориђинали и њихове шале, односно фолклорни наративи хумористичног типа, по први пут постали предмет озбиљне анторополошке и фолклористичке обраде. Xумору је, овде, приступљено као социјалном, динамичном феномену који настаје у комуникацијском процесу те је и обрађиван у зависности од контекста у коме је настао. Материјал, који је за потребе рада прикупљен разговором са старијим становницима Котора, обрађен је интересантним методолошко-техничким апаратом – проналажењем базичних техника хумора по Артуру Аси Бергеру. Показала сам да су ориђинали обилно користили технике хумора и тиме изазивали смеховну реакцију околине и остали упамћени као велике шаљивџије и духовити људи свог времена.


КЛИКНИТЕ НА ФОТОГРАФИЈУ

ДА ОТВОРИТЕ КОМПЛЕТАН ДОКУМЕНТ