Anastazija Miranović – Lik i djelo Sv. Petra Cetinjskog u radovima studenata Fakulteta likovnih/vizuelnih umjetnosti i učenika SUŠ Petar Lubarda

U utorak, 6.11.2018., u Galeriji Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju, otvorena je izložba posvećena liku i djelu Sv. Petra Cetinjskog. Prenosimo tekst dr Anastazije Miranović, istoričarke umjetnosti i likovne kritičarke, koji se nalazi u katalogu štampanom povodom otvaranja izložbe.

O liku i djelu Sv. Petra Cetinjskog dosta se zna, kao i o dinastiji Petrović Njegoš. Od sve četiri crnogorske dinastije potonja je najistraženija, sa najviše stručno-naučnih analiza i fakata.

Sv.Petar Cetinjski, vladika i vladar, veliki borac protiv krvne osvete, tvorac čuvenih Poslanica, i  Zakonika opšteg crnogorskog i brdskog (1798.) opsrviran (je) od brojnih istoričara, pravnika, ostalih naučnika i stručnjaka. Međutim, njegov lik i djelo prvi put u ovom opsegu na crnogorskoj kulturno-umjetničkoj sceni dobija likovno-vizuelno čitanje i analizu studenata i učenika svih crnogorskih edukativnih institucija koje formiraju i profilišu našu buduću likovnu/vizuelnu umjetnost. Upravo zbog toga je ovaj umjetničko-edukativni poduhvat značajan. Govori nam o dometima  talentovanih budućih likovnijih umjetnika, ali i o poznavanju lika i djela Sv.Petra Cetinjskog. Neki su se možda prvi put s njim „sreli“ upravo artikulišući kroz likovni iskaz lik i djelo svetitelja i velikana crnogorske dinastičke istorije.

Sa koliko suzdržanog nagona i opreza, kreativnog naboja i lucidnosti ovi mladi ljudi likovno iskazuju svoja promišaljanja date teme govore nam radovi 31 sudenta Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakulteta za dizajn i multimediju Donja gorica i Srednje umjetničke škole Petar Lubarda. Kreativna potentnost, istraživačka radoznalost i iskričava vitalnost, opšti su utisci predstavljenih radova. Zastupljenost heterogenih likovnih disciplina i tehnika – crteža ugljenom, tušem, perom, markerima i sl., slika u akriliku, ulju, kombinovanim tehnikama, skulptura, reljef, mozaik  …govori o dijapazonu individualnih izražajnih preferencija i interesovanja. Kao i svugdje, pojedini radovi se kvalitativno izdvajaju, no, to, čini se, nije u fokusu teme.

Izuzetno je značajno i važno da se upravo ove i slične, identitetski višeznačne teme umjetnički valorizuju i arikulišu u kontekstu samospoznajnih procesa, potrebnih pojedincima i crnogorskom društvu u cjelini. I ne samo Sv.Petar Cetinjski, nego i svi drugi crnogorski vladari, periodi i događaji naše bogate istorijske i kulturne prošlosti. Obično ih se sjetimo povodom jubileja i sličnih uzusa, a zapravo bi se trebali njima kontinuirano baviti, jer bi se na pravi način bavili sobom. Umjetnost ( bi trebala da ) pita i nudi odogovore, otvara tzv. „zabranjene“ teme i unutar njih razvija diskurs i angažovano djeluje…

Zbog toga ovaj događaj doživljavam kao istinski umjetnički poduhvat /prvijenac vrijedan kontinuiteta, zarad češćih susreta sa istinama o nama, našim bivstvom, istorijskim trajanjem. Zarad spoznaja da naše ime ima duboko ukorijenjeno prezime, (na koje nažalost, nerijetko zaboravljamo),  da samo osvješćnjem prošlosti možemo vjerodostojno oznakoviti budućnost. Jedan od neophodnih pristupa, čitanja i artikulisanja ovih krucijalnih tema je pred nama.