Anastaziji Miranović novi mandat na čelu Crnogorskog nacionalnog komiteta ICOM


U Zavičajnom muzeju u Baru juče je održana Skupština Crnogorskog nacionalnog komiteta ICOM (CG NK ICOM) na kojoj su usvojeni Izvještaj o radu ove profilisane muzejske organizacije za mandatni period 2020-2022, izmjene i dopune njihovog Statuta, kao i izabrano rukovodstvo CG NK ICOM-a. 

Članovi su jednoglasno ukazali povjerenje u novom mandatnom periodu dosadašnjoj predsjednici, muzejskoj savjetnici, dr Anastaziji Miranović, potpredsjedniku Andru Raduloviću, sekretarki Katarini Gazdić Ilić, blagajnici Božani Biskupović; članovima Izvršnog odbora: mr Magdaleni Radunović, dr Tanji Koprivici, Filipu Kuzmanu, mr Jovanu Muhadinoviću; članovima Nadzornog odbora: mr Boženi Miljić, mr Jeleni Đukanović i Sadiku Daciću. Na Skupštini je bilo riječi o potrebi unapređenja rada muzejske zajednice i tim povodom najavili su za prvi kvartal 2023. održavanje stručnog panela na temu rukovođenja/upravljanja muzejskim ustanovama, kao i potrebama/mogućnostima osnivanja novih muzeja.

Takođe, na Skupštini je bilo riječi o potrebi omasovljenja članstva CG NK ICOM. Tim povodom su iz rukovodstva ove organizacije poručili da će od januara biti moguća nova učlanjenja u CG NK ICOM, akcentujuci potrebu da se osim muzejskih/galerijskih radnika uključe studenti profilisanih fakulteta (Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore sa novoformiranim programom za konzervaciju i restauraciju, Fakulteta vizuelnh umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakultet umjetnosti UDG itd).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


20 + three =