Anđelko Arnautović – Pripremili: Anđelko Arnautović i Montenegrina

 

Rođen je na Cetinju 1935. godine.
Promjenio četiri umjetničke škole. Umjetničku školu je završio u Splitu. Studije pohađao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (odsjek slikarstvo). Specijalizovao zidno slikarstvo i unutrašnji enterijer u Parizu, “Ecole de Bozar”. Dobitnik stipendije Saveznog ministarstva za kulturu za usavršavanje slikarstva u Parizu (Francuska). Bavio se umjetničkim i pedagoškim radom u Herceg Novom.
Član je ULUCG, od 1963. god.
Do sada je izlagao na velikom broju samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Kliknite na link kako bi pogledali kompletnu prezentaciju Anđelka Arnautovića.

LINK