Arheologija – “Lokalitet Stara Avala”

Dejan Gazivoda
Zaštitna arheološka istraživanja
na “LOKALITETU STARA AVALA”

Sadržaj priloga preuzet iz Glasnika br. 6. koji je izdao Narodni muzej Crne Gore tokom 2010. godine. Tekst se odnosi na rezultate najnovijih zaštitnih arheoloških istraživanja na dijelu prostora starog hotela “Avala”, izgrađenog osamdesetih godina dvadesetog vijeka, a koji je srušen u toku 2008. godine.