Kako dalje

 

POŠTOVANI POSJETIOCI MONTENEGRINE

 

U toku je sedma godina intezivnog rada na razvoju projekta prezentovanja crnogorske kulture i nasljeđa. Ovaj projekat je našim vjernim posjetiocima jednostavno poznat kao MONTENEGRINA.

Za prethodni period od šest godina moglo bi se se reći da je prilično dug ako se zaključak izvodi na osnovu količine sadržaja koji su objavljeni na Montenegrini. Zaista impresivno djeluje činjenica da je u ovom periodu sakupljeno na desetine hiljada kucanih stranica pisanog sadržaja, preko 14000 fotografija i objavljeno ko zna koliko privremenih najava književnih događaja, izložbi, koncerata, pozorišnih predstava, raznih drugih kulturnih manifestacija, izvještaja, priloga, foto zapisa, reportaža i sl.

Ako se posmatra bogastvo crnogorske kulture i nasljeđa i naše želje i planovi da se što veći dio te riznice učini dostupnim najširoj javnosti, period od šest godina je samo jedan mali vremenski dio od perioda koji je potreban da bi se sve to realizovalo.

Uzimajući u obzir količinu objavljenih sadržaja, visok kvalitet objavljenih priloga, zastupljenost više oblasti kulture, izuzetno dobru posjećenost sajtu, veoma pozitivne povratne informacije od posjetilaca sajta, moglo bi se lako zaključiti da je Montenegrina u ovom periodu od šest godina naučila da hoda i da nakon ovog perioda stabilno stoji na svojim nogama. To bi zaista i bilo tako kad bi sve ono što je neophodno za razvoj ovog projekta zavisilo od malobrojnog tima koji radi na ovom projektu. Nažalost nije tako.

Dalje održavanje i razvijanje ovog projekta ozbiljno je dovedeno u pitanje zbog nedostatka sredstava.

Jednokratna sredstva iz 2008. godine (Komisija za raspodjelu sredstava NVO-ima) dala nam je zamah i nadu da se nešto počelo mijenjati na tom planu. Pretpostavljali smo da je počelo da se vodi računa o onim nevladinim organizacijama koje zaista u potpunosti realizuju svoje programe, a posebno o onim čiji su programi od značaja za državu. Tu promjenu, kako smo mi mislili, veoma pozitivno smo apostrofirali na našem sajtu i javno saopštili u drugim medijima koji su tada pisali o našem projektu.

Na većinu konkursa koje raspisuje Ministarstvo kulture početkom svake godine u cilju pomaganja umjetnika iz raznih oblasti kulture, kao i raznih projekata i institucija iz oblasti kulture, nijesmo u mogućnosti da konkurišemo. Jednostavno, ti konkursi ne poznaju projekte koji se realizuju pomoću najsavremenijeg medija današnjice – interneta. Jedino što nam preostaje je Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama od dijela prihoda od igara na sreću, na kojem se svake godine velikom broju organizacija dodijele sredstva za njihovo funkcionisanje. Duboko uvjereni da naš projekat prezentovanja crnogorske kulture to zaslužuje, konkurisali smo 2011.g. za ta sredstva i bili nagrađeni za naš projekat sa 0 (nula) eura. Ista situacija je bila 2010. i 2009. godine. Takođe smo dva puta, prethodnih godina, konkurisali kod Skupštine Crne Gore sa ovim projektom ali smo svaki put na isti način bili nagrađeni sa 0 (nula) eura.

Kroz razmjenu e-mail poruka sa predstavnicima Ministarstva kulture dobili smo informacije da bi sa našim projektom mogli da konkurišemo u oblast ČASOPISA. Tako smo i uradili početkom ove 2011. godine.
Nakon završenog konkursa, da li je potrebno da vam navodimo, ili sami već pogađate da smo bili nagrađeni sa 0 (nula) eura. Tako nadležno Ministarstvo nagrađuje one koji godinama predano prezentuju crnogorsku kulturu, umjetnost i nasljedje.

Na osnovu svega gore navedenog, poštovani posjetioci, očekujemo od vas razumijevanje što smo u prethodnom periodu a toga će biti još više u narednom, smanjili broj priloga po pojedinim oblastima.

U prethodnom periodu relativno mali broj sadržaja je dodavan na stranice sajta na engleskom i ruskom jeziku, zbog nemogućnosti angažovanja prevodioca. Zbog veoma velike važnosti informisanja stranih državljana o crnogorskoj kulturi, dobar dio traženih sredstava na ovogodišnjim konkursima bio je namijenjen upravo za prevođenje sadržaja na engleski jezik. Iz tih razloga do daljnjeg se u potpunosti odlaže ažuriranje ovog dijela sajta.

-Zbog nemogućnosti povremenog angažovanja saradnika na prikupljanju i sređivanju podataka koji se odnose na studentsku populaciju, bili smo prinuđeni da potpuno ukinemo taj segment.

-U potpunosti se prekidaju izvještaji sa samostalnih izložbi, izuzev ako nam sam autor pošalje sav potreban materijal za prilog sa izložbe.

– Od kraja 2009. godine pokrenuli smo još jedan segment likovne umjetnosti – redovne obilaske galerija u raznim gradovima Crne Gore i mjesečno izvještavanje o najznačajnim izložbama. Ovaj dio je naišao na veliko odobravanje kako galersta tako i umjetnika i bio je veoma značajan i za galerije i za umjetnike, ali na žalost morali smo ga zamrznuti, iako nije prošlo ni godinu dana od njegovog pokretanja.

– Nedostatak sredstava uslovio je i prekid pravljenja raznih putopisa i foto reportaža iz raznih krajeva Crne Gore. Ostaje nam da objavljujemo sadržaje koje nam povremeno šalju posjetioci našeg sajta.

– Za određene oblasti na sajtu dobili smo donacije u knjigama, što smo jasno istakli na stranici posvećenoj donatorima. Radi ravnomjernog objavljivanja sadržaja iz svih oblasti na sajtu planirali smo da za neke od njih nabavimo potreban broj knjiga. To je izostalo prošle, a evo na žalost i ove godine.

– Nekoliko novih ideja za pokretanje novih segmenata na sajtu, ostaće i dalje samo ideje.

– I dalje ćemo raditi sa zastarjelom informatičkom opremom koja je inače osnov našeg rada i koja nam svakim danom predstavlja sve veći ograničavajući faktor.

      Kako se dijele sredstva od igara na sreću, tu vam više ni sreća ne pomaže.