Bar – Izložba slika “Pariske reminiscence” Slobodana Boba Slovinića

U galeriji Velimir A. Leković u Baru, u petak, 19. juna 2020. godine, otvorena je izložba slika “Pariske reminiscence” Slobodana Boba Slovinića. Radovi predstavljeni na ovoj izložbi nastali su u oktobru 2017. godine, tokom autorovog boravka u Parizu. Izložbu prati kolorni katalog u kojem se nalazi tekst upravnika Galerije dr Miluna Lutovca o ovoj izložbi, prikaz izabranih radova i biografija autora.

Nakon višemjesečne pauze ovo je prva izložba u galeriji Velimir A. Leković, pa se može tvrditi da je ovo poseban događaj za sve ljubitelje likovne umjetnosti, jer je galerija nastavila rad i to na najbolji mogući način, izložbom Slobodana Boba Slovinića, jednog od najpoznatijih živih crnogorskih slikara.

Slobodan Bobo Slovinić
Rođen je (1943) u Budvi. Rano dijetinjstvo proveo u Budvi i Kotoru. Srednje obrazovanje stekao na Cetinju i u Titogradu, maturirao je (1961) u gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici. Diplomirao je (1966) na Akademiji za primijenjene umjetnosti u Beogradu, na odsjeku unutrašnje arhitekture, u klasi profesora Đorđa Krekića. Bio je na studijskim putovanjima: Grčka, Njemačka, Francuska, Italija, Irak, SSSR, Španija. Prvi put se predstavio (1961) na grupnoj izložbi u Umjetničkom paviljonu u Podgorici. Za vrijeme studija izlaže sa prijateljima u kafani “?” u Beogradu. Prvu samostalnu izložbu priredio je (1965) u Modernoj galeriji u Podgorici. Do sada je imao preko 50 samostalnih i više od 350 grupnih i kolektivnih izložbi u našoj zemlji i inostranstvu.

Prvo priznanje, Zlatnu plaketu za slikarstvo, dobio je (1969) na izložbi u kafani “?” u Beogradu. Dobitnik je mnogih drugih nagrada i priznanja, među kojima: Nagrada “Oslobođenja Titograda” za slikarstvo (1977); Prva nagrada “Zimskog salona”, Herceg Novi (1980); Nagrada za slikarstvo “Grada Breseja”, Francuska (1983); Nagrada Fonda “Moša Pijade”, na XVIII Likovnom salonu “13 Novembar, Cetinje (1984); Prva nagrada salona “13 Novembar”, Cetinje (1987); “Počasna nagrada” za slikarstvo, Saveza francuskih umjetnika, Pariz (1988); Nagrada za slikarstvo “Le Franc Bourgeois”, Bresej (1989); “Novembarska nagrada” za slikarstvo, Budva (1990); “Trinaestojulska nagrada” Crne Gore (1990); Plaketa “Beli anđeo” za slikarstvo, Prijepolje (1995).

Istaknuti je kulturni stvaralac Crne Gore od (2010). Član je ULUCG-a i ULUPUCG-a od (1968). Izabran (1978) za sekretara Odbora za likovne umjetnosti CANU. Postao (1983) član “Maison des Artistes” u Parizu. Jedan je od osnivača i član Crnogorske panevropske unije. Učestvovao je u radu više slikarskih kolonija. Kreirao je preko (400) projekata unutrašnjeg uređenja prostora i brojne druge projekte, od kojih je većina realizovana. Bio je profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Autor je knjiga: “Pariski zapisi” (1996); “Ujetničke zbirke Centra savremene umjetnosti Crne Gore” (2010); “Ars Libris” (2013). Povodom (60) godina stvaralačkog rada, u Narodnom muzeju na Cetinju, priređena je (2017) retrospektivna izložba i objavljena monografija. U Modernoj galeriji u Podgorici, prezentiran je (2018) izbor iz retrospekcije uz monografski katalog. Osim slikarstva i likovne kritike, bavi se enterijerom i dizajnom, živi i stvara u Podgorici i Budvi.


Izložbu je otvorio dr Milun Lutovac, upravnik galerije Velimir A. Leković. Između ostalog, on je kazao: “Likovnim reminiscencama, apstraktnih sadržaja i struktura, kao i zavodljivog kolorita neposrednosti, akvarela i gvaša, nastalih u oktobru 2017. godine, Slobodan Slovinić, tihim glasom, posvećenog stvaraoca, sugeriše, da je lična tačka gledišta ona, koja jedino omogućava sagledavanje svijeta u njegovoj istinitosti i da svaki čovjek, u službi vještine i vrline, ima svoju tačku i misiju istine.” Više u video zapisu.


Prije samog čina otvaranja izložbe, velikom broju pośetilaca obratio se autor izložbe Slobodan Bobo Slovinić. Zahvalio se organizatorima koji su omogućili da dođe do ove izložbe, a nakon toga veoma emotivno govorio o običnim a velikim ljudima koji su svojim nesebičnim, ljudskim pregnućima pomogli da prebrodi zdravstveni vrtlog u koji se našao 2019. godine. Više u video zapisu.


DIO IZLOŽENIH RADOVA


POŚETIOCI NA OTVARANJU IZLOŽBE


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


16 + 11 =