Barski ljetopis – „Play Shakespeare“ otvara Dane studenata


U Starom Baru večeras će se sa početkom u 21.30 predstaviti studenti Fakulteta dramskih umjetnosti  Cetinje. Diplomsku predstavu „Play Shakespeare“ igraju studenti treće godine iz klase vanr. prof. Dubravke Drakić.

Studenti su tokom šestog semestra pripremali ispit analizirajući, improvizujući i igrajući scene iz Šekspirovih drama, uz prologe, epiloge i sonete, uvježbavajući elemente glasa, govora, plesa i pokreta, unapređujući glumačku tehniku i organsko prisustvo na sceni u zadacima koje su sami birali.

Cilj završnog rada je priprema studenata za najkomplikovanije zadatke iz oblasti glumačkog stvaralaštva, zaokruživanje glumačke ličnosti i izgrađivanje „toalete glumca“, ali i postavljanje temelja za dalja umjetnička istraživanja.

U predstavi igraju Itana Dragojević, Anđela Marunović, Jovana Brnović, Mina Mićović, Milica Pejović, Miloš Kašćelan, Milo Perović i Matija Memedović.

Ulaz je besplatan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


three × 3 =