Beograd – Otvarena izložba DIM TIM-a “Crypto”

Izlozba Dim Tima - Crypto

U petak 21. februara 2014. godine, u galeriji ZVONO, Višnjićeva 5. Beograd, otvarena je izložba DIM TIM-a “Crypto” na kojoj je predstavljen novi ciklus slika i objekata.

Izložba nosi naziv “Crypto”, dakle tajno i skriveno.
Poetiku ove postavke treba otkrivati u činjenici da percepcija i istina nisu ništa drugo nego ukrštanje individualnog i univerzalnog, posebnog i apsolutnog, zapamćenog i zaboravljenog, trijumfa i poraza, oholosti i poniznosti, mitologije i istorijskog sleda, rođenja i smrti.
Promišljanje smisla je pojedninačno i transcendentalno, ljudi stvaraju istoriju, a umetnost je samo njen odraz.
Kako reče Dišan, umetnik čini tek jednu polovinu “posla” a druga polovina pripada publici.

Crypto. Instalation view 1m

SC Crypto I

SC Crypto III

SC Crypto II

SC Crypto IIA

SC Museum Instalation view

SC Museum Instalation view 3

SC Cloud catcher

SC Museum

SC Museum A

SC Fearless reality, Lentikular 3D

SC Dva Principa 2

SC Dva Principa 1

SC Dva Principa

SC Trag jpg

Dim Tim kao kolaborativna umetnička grupa postoji od 2012. godine a čine je Danijela Mršulja Vasić (1979) i Milenko Vasić(1952). Izlagali su na pet grupnih izložbi, dve u Beogradu, u Kraljevu, Herceg Novom i na Cetinju, kao i na samostalnoj izlozbi u “Novoj galeriji” u Beogradu. Studijski su boravili u Parizu (Cite des Arts), Beču, Veneciji, Bazelu, Cirihu i Ženevi. Radovi Dim Tima nalaze se u kolekcijama: „Deutsche Telekom“ Berlin, “Porto Montenegro” u Tivtu, Kotoru, Banjaluci, Ženevi i u Pragu. Žive i rade u Beogradu i Kotoru.

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 1

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 2M

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 3

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 5m

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 6m

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 12m

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 17m

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 39m

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 40m

Zvono otvaranje izlozbe Dim Tim, Crypto 46m

Tekst u prilogu iz kataloga koji je štampan povodom otvaranja ove izložbe.