Beograd – Predavanje “Tragovima crnogorskih kompozitora – pozorišna i filmska muzika Borislava Bora Tamindžića”


Muzikolog dr Jelena Jovanović-Nikolić održaće predavanje u Kulturnom centru Beograda, u Artget galeriji, u petak, 25. avgusta sa početkom u 18 časova.  

Tragovima crnogorskih kompozitora – pozorišna i filmska muzika Borislava Bora Tamindžića je prvo u nizu predavanja o značajnom crnogorskom kompozitoru koji je najveći dio života i gotovo cio radni vijek vezao za Podgoricu. Primijenjena, filmska i pozorišna muzika, u opusu ovog autora postaju značajan reprezent nacionalne kulture i identiteta jednog naroda kao u  filmovima BeštijeJovana Lukina i Čudo neviđeno reditelja Živka Nikolića, za koje je Tamindžić komponovao muziku. 

Autorski projekat Jelene Jovanović-Nikolić podržao je Sekretarijat za kulturu i sport – Glavni grad Podgorica.

Muzikolog dr Jelena Jovanović-Nikolić (Nikšić, 1987) je završila Srednju muzičku školu Stanković (klavirski odsijek) i studije muzikologije na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Doktorirala je na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umjetnosti u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Sonje Marinković. Njen doktorat Uloga muzike u kodiranju nacionalne kulture i identiteta pripada oblastima muzikologije, kritičke teorije i studija kulture.

Od 2009. godine zaposlena je u Muzičkom centru Crne Gore gdje obavlja muzikološke poslove i Rukovodilac je marketinga i komunikacija. Učestvovala je u organizaciji preko 500 koncerata najznačajnijih umjetnika iz Crne Gore i inostranstva za koje piše i muzikološke brošure. Autor je knjige Filmska muzika Borisvala Tamindžića, i koautor (drugi od dva) monografije o prvoj deceniji rada Crnogorskog simfonijskog orkestra. Redovno učesetvuje na međunarodnim naučnim skupovima, izdaje naučne radove u međunarodnim zbornicima i časopisima i piše muzičke kritike.  

Član je Odbora za muzičke umjetnosti u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, gdje je u novembru 2019. godine održala samostalnu naučnu tribinu –  Pozorišna muzika u Crnoj Gori.

U svojstvu istaknutog stručnjaka iz prakse angažovana je kao predavač na Muzičkoj akademiji na Cetinju od 2016. godine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × 2 =