Berane – Izložba fotografija Dušana Stijovića

 

 

U srijedu, 20. decembra 2017. godine, u 19 sati, u Polimskom muzeju u Beranama, otvara se izložba fotografija Dušana Stijovića. Organizatori izložbe su Matica crnogorska Ogranak Berane i Polimski muzej.

 

Dušan Stijović, diplomirani pravnik, rođen je 1955. godine u Andrijevici.
Fotografje je objavljivao u više jugoslovenskih časopisa.
Koautor je sa Šćepanom Vukovićem, knjige „Varoš i zvijezde“ i sa Anom Stijović „Andrijevica – Fotomonografja“.
Sa Anom Stijović priredio je za štampu publikaciju „Savremeni crnogorski grafti“.
Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi.
Živi i radi u Beranama.

 

„…U okviru koncepta otvorenog umetničkog dela najnoviji opus Dušana Stijovića kao svojevrstan portret jedne ideje, tretira probleme odnosa materije i forme, boje i forme, znaka i označenog, subjektivnog i objektivnog, kao i drugih relacija koje su relevantne za recepciju, tumačenje i razumevanje savremenog umetničkog izraza. Zaboravljeni, skriveni, poznati ali nespoznati, izgubljeni i napušteni znaci usamljenosti i ćutanja sačinjavaju sadržinu ove predmetnosti koja je povod i ishodište za nacrt jednog unutrašnjeg sveta, za pejzaž duše koji postoji u tišini i potaji.
Vidljivi svet je na ovim fotografjama slika znakova kojima mašta posmatrača u jednoj složenoj interakciji daje odgovarajuće
mesto, vrednost, značenje i smisao.

Ova nova konfguracija oslobođena od tradicionalnih kodeksa i sintakse i unapred ustanovljenih struktura čini osnov za konstituisanje jedinstvenog sveta doživljaja i značenja kojem svaki individualni posmatrač daje specifčno značenje u skladu sa vlastitim subjektivnim iskustvom. Ove fotografje su se tako našle na preseku dvaju svetova – subjektivnog i objektivnog, a prisustvo znaka predstavlja trag tog susreta. Simboli i znaci, pored toga što imaju arhetipsko, poseduju i jedno individualno značenje koje uslovljava da posmatrači ovih fotografja vide različite sadržaje koji im se u početku mogu učiniti hermetičnim, ali ih postepeno intuitivno otkrivaju, kao putnik nepoznatu zemlju, utoliko veću i bogatiju ukoliko dublje prodirete u nju…“

Prof. dr Borislav Marić