Biljarda

 

 

BILJARDA

Biljardu je 1838. godine na Cetinju podigao Petar II Petrović Njegoš za smještaj državnih institucija i kao svoju vladarsku rezidenciju. Objekat je dobio naziv po bilijaru kupljenom 1839. godine u Beču koji se u njoj nalazio.

Bila je vladarska rezidencija do 1867, kada je nedaleko od nje sagrađen dvorac, a državne institucije nalazile su se u Biljardi sve do podizanja Vladinog doma.