Bisernica od mudrih perli – Ako


Objavljujemo dio sadržaja koji smo preuzeli iz zbirke poslovica, mudrosti, izreka, misli, pouka “Bisernica od mudrih perli”. Odbir napravio Milan Brajević. Izdavač: Izdavačko preduzeće “Obod” Cetinje, štampa “Pobjeda”, Podgorica, 2008. god.


Bisernica od mudrih perli - naslovna
Bisernica od mudrih perli - unutrasnja strana

“A”

1. Ako brukaš druge  – sam ćeš biti obrukan.

2. Ako cvijet rano procvjeta, slana će ga prevarit.

3. Ako činiš veliko dobro, ne udaraj u veliko zvono.

4. Ako čovjek ne može biti lijep i bogat kao što bi ćeo, može biti dobar i pošten.

5. Ako imaš cilj naći ćeš i put.

6. Ako je crkva velika, ne moraš se mnogo krstiti.

7. Ako je kormilo u čvrstim rukama, brod će izdržati svaki uragan.

8. Ako me jedanput prevariš ti si kriv; ako me i drugi put prevariš kriv sam sam.

9. Ako nijesi pošao, nećeš ni stići.

10. Ako priroda hoće desno, ne idi lijevo.

11. Ako ribu puštiš u posudu s vodom, ne misli da si joj dao slobodu.

12.Ako se ptica predugo zadrži na stablu, gađaju je kamenjem.

13.Ako siješ kaktus, ne očekuj grožđe.

14.Ako vrani daš orlova krila – vrana će ostati vrana.

15. Ambicija je mnoge ljude primorala da budu neiskreni.

B” >