Fokus

Zorko Popović – STEM

„ … veliki broj zanimanja koja potpadaju pod spomenuti akronim i okvir [STEM – science, technology, engineering & mathematics] deficitarna su, dobro plaćena, a unatoč tome interes mladih za studiranjem istih ne raste.“(http://srednja.hr/) Ako ste […]

Fokus

Zorko Popović – Pjesma “KVAKA”

Volim svoju suprugu jer imaono što druge nemaju. Mene!                    Goran Radosavljević ”  K  V  A  K  A  “ Kad me neko pita:Je li Jasna kak’a?Savršena, kažem,I majka i baka! A supruga, dodam,Skoro da je […]

Fokus

Zorko Popović – INFINITY

Pjesma Infinity autorov je mali hommage velikom Albertu Ajnštajnu. Nakon nekoliko rečenica o autoru (koji je naš stalni saradnik i čije ste stvaralaštvo imali prilike da upoznate preko našeg portala), objavljujemo pjesmu Infinity. «ZORKO POPOVIĆ pseudonim je jednog […]