Fokus

Zorko Popović – Pjesma “Posebnoj ženi”

Ima žena koje vole samo svoje muževe.Nisu ništa posebni ti muževi, već te žene.                                              Duško Radović POSEBNOJ ŽENI Da li after shaveDa l’ kolonjsku voduUpražnjavah davnoZa poneku zgodu! Rekoše da to jeBaš za prave daseŠto […]

Fokus

Zorko Popović – Pjesma „Metamorfoza“

Kada se Gregor Samsa jednog jutra probudio nakon nemirnih snova, primijetio je da se u krevetu bio pretvorio u ogromnog insekta.            Franc Kafka: Preobražaj (Metamorphosis) METAMORFOZA Herakliče, mudri GrčeMudrost tvoju svako srče! Valjda ne ču […]