Boris Jovanović Kastel – DOKLE, FAŠISTI?

 

 

Boris Jovanović Kastel

DOKLE, FAŠISTI?

 

Dokle ćete se u crnim košuljama,

čizmama navezenim krvlju i klasjem u ustima

teturati ulicama mirisa lavande

i ehom patricija u zvonima đece?

Dokle ćete ubjeđivati

sa uplatnicama pod grlom

da ste izabrani od boga

da nas zaključate u gasne kancelarije

i pod kožu ušijete čip da ne odmaglimo?

Dokle ćete, bez obraza, rimski salutirati

kapitalističkim gnomima,

strugačima morskog dna –

atlasa našeg obraza u proljeće?

Dokle čitati molebane

bradonjama pod kupolom mimoza

i mise koljačima džukcima koji

pripišavaju kameni cvijet?

Dokle ćemo slušati vaša

orgijanja u hramovima, dvorima

i kabinetima Evrope nage na trapezu?

Crkvici na brdu iznad Taormine,

davno, poklonio sam fotografiju:

sa zvijezdom na partizanskoj kapi

ležim, bez noge, u masliniku

i čekam grmljavinu

da nahranim zarobljenog šmajsera, pobratima…

Dotle ćete orgijati!

3.XI 2017.

Foto: volimpodgoricu.me