Boris Jovanović Kastel – Mediteranski gospar

 

 

Mediteranski gospar, Autentični Mediteranac koji oslikava Mediteranski duhovni pejzaž čija Mistika putovanja u dubine dočarava Duh i aromu Mediterana. Mediteranski kartograf koga pokreće Radost krstarenja istražuje Vječite tajne Mediterana. Njegova Mediteranska poetika je najljepša Mediteranska ogrlica koju je uradio Mediteranski juvelir. Bijeg u Mediteran, Kastelov Mediteran, u More za ličnu upotrebu donosi nam sve Ljepote i strahote Mediterana i Minijature inspirisane ljepotom. To je Hodočasnik mora, kome je Mediteran kao religija.
Ah, taj Mediteran.

Poštovani pośetioci, imamo posebno zadovoljstvo što smo u mogućnosti da vam predstavimo najznačajnijeg crnogorskog pjesnika mediteranske provenijencije Borisa Jovanovića Kastela. Zahvaljujući gospodinu Jovanoviću, u narednom periodu, prezentovaćemo njegovo stvaralaštvo preko izbora poezije i eseja. Smatramo prirodnim da prezentovanje počnemo knjigom Mediteranski gospar, koja sadrži eseje velikog broja autora o poeziji Borisa Jovanovića Kastela do 2010. godine kad je knjiga izdata. Uvodni dio ovog priloga upravo je sastavljen od dijela naslova tih eseja. Radi potpunijeg utiska čitalaca, objavljujemo i izbor eseja nastalih nakon 2010. godine, odnosno nakon štampanja Mediteranskog gospara, te svojevrsne monografije Borisa Jovanovića Kastela. Uživajte.

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje knjige “Mediteranski gospar” sa našeg portala i njeno dalje reprodukovanje u drugim medijima bez odobrenja autora.

 

O PJESNIKU

Boris Jovanović Kastel (1971). Kritika ga smatra najznačajnijim crnogorskim pjesnikom mediteranske provenijencije i uglednim imenom mediteranskog pjesništva i književnosti regiona bivše Jugoslavije. Osnovno, srednje i fakultetsko obrazovanje stekao je u Podgorici.

Boris Jovanović Kastel - 2Objavio je knjige poezije:

Kad zamirišu kajanja (1994)
Prstenje pomorja (1995)
Fusnote južnih zvona (1997)
Anatomija sredozemnog dana (1998)
Mediteranska agenda i proricanje prošlosti (2000)
Mediteranski heksateuh (2003)
Ego mora (2004)
Vjenčanje sa sipom (2007)
Neptune’s spear (2007, izbor iz poezije na engleskom jeziku)
Mediteranski indigo (2008, izbor iz poezije)
Ručak na hridini (2010)
Kosilo na čeri (2014, na slovenačkom )
Beskopnik (2015)

Objavio je i četiri knjige izabranih eseja:

Pergament od sireninog poprsja (2000)
Peta strana juga (2005)
Ogledanje u bonaci (2009)
Mediteransko prosvjetljenje – naš Mediteran, kompas sudbine (2012)

O poeziji Borisa Jovanovića Kastela objavljena je knjiga izabranih eseja domaćih i stranih pisaca Mediteranski gospar (2009).
Dobitnik je svjetske Pohvale za poeziju Nosside 2011. koja se dodjeljuje pod pokroviteljstvom Svjetskog poetskog direktorijuma UNESCO-a u italijanskom gradu Ređo Kalabrija. Uređivao je časopis za književnost Ovdje (2000-2003). Eseje objavljivao niz godina u dnevniku Pobjeda.

Poezija mu je prevođena na italijanski, engleski, poljski, češki, albanski, mađarski i slovenački jezik.

Zastupljen je u Antologiji svjetske poezije Nosside na italijanskom jeziku, Antologiji Mediteranske ljubavne poezije od najstarijih vremena do danas (Narodna biblioteka Radosav Ljumović, Podgorica),  Antologiji savremene slovenske poezije na slovenačkom jeziku (Međunarodna revija za poeziju, Rp. Lirikon, Velenje, 2010, u izboru i prevodu Petera Kuhara), Antologiji crnogorske poezije na albanskom jeziku (Izdavačka kuća Onufri, Tirana2012. u izboru i prevodu Dimitrova Popovića),  Antologiji  južnoslovenske poezije Twoja chwila na poljskom jeziku (Tvoj trenutak,  Agawa,  Varšava, 2012.  u izboru i prevodu Grzegorza Latuszynskog), dvojezičnoj češko-engleskoj Antologiji savremene slovenske poezije Bludni korijeni (2015) objavljenoj na  Univerzitetu Palackog u Olomoucu u Češkoj Republici koja se izučava na svim univerzitetima slavistike u Evropi i svijetu, antologijama crnogorske poezije, antologijama poezije o vinu, ženi…

Izabran je u trideset pjesnika svijeta učesnika VI Svjetskog festivala poezije (Sixth World Poetry Festival) u Kalkuti (Indija) 2012. i 2014. godine.

Kastelovu knjigu poezije na slovenačkom jeziku Ručak na hridini (Kosilo na čeri) objavila je 2014. godine slovenačka izdavačka kuća Hiša poezije u antologijskoj ediciji evropskih pjesnika Poetikonove lire kao dio programa Evropske komisije.

Italijanski časopis za svjetsku književnost i ostale umjetnosti Margutte, u oktobarskom broju 2014. godine, u rubrici Svjetski pjesnici, objavio je Kastelovu poeziju u prevodu Marije Tereze Albano.

Uvršten je u internacionalnu antologiju poezije mira i tolerancije Svim na zemlji mir uz pjesnike sa prostora bivše Jugoslavije, međunarodnu zbirku ljubavne lirike Tebi pjesmom, Valentinovo 2015. sa pjesnicima sa zapadnog Balkana i Evrope i zajedničku polilingvalnu zbirku poezije o moru More na dlanu sa pjesnicima iz 17 država svijeta (Kultura snova, Zagreb, 2014. i 2015.).

Živi u Podgorici.

 

Mediteranski gospar - naslovna

Mediteranski gospar - impresum

Mediteranski gospar - unutrasnja

 

“…Ako ste pravi čitač poezije, njegove pjesme vas neće ostaviti spokojnim ni kad zatvorite korice knjige nego će vam se vraćati, kao opsesivna ljubavnica, i onda kad to ne želite. Jedno je sigurno – donijeće vam neku neobičnu, zaboravljenu ljepotu i možda će vas podstaći da potražite i od sebe i od života više…”

Lenka Tošić,
Iz pogovora

 

KOMPLETAN SADRŽAJ ESEJA DO 2010.
MOŽETE PROČITATI

AKO KLIKNETE NA NASLOVNU STRANU KNJIGE

Mediteranski gospar - naslovna

 

IZBOR ESEJA NAKON 2010. MOŽETE OTVORITI 
AKO KLIKNETE NA POČETNU STRANICU

Kritike nakon 2010