Božidar Proročić – Monografija KUD ,,Bihor” Petnjica 1979-2019          Vrijedan izdavački poduhvat Centra za kulturu Petnjica i  neumornog poslenika kulture Sinana Tiganja i dr. Salije Adrovića ugledala je svjetlost dana u vidu izuzetne monografije KUD-a ,,Bihor” Petnjica 1979-2019. Trebalo je vremena puno istraživanja, sakupljanja kako arhivske tako i foto dokumentacije da se ispiše jedna od najljepših stranica istorije i  kulture Bihora. Autori su bili duboko svjesni da svaki narod koji ne umije da čuva svoju istoriju, tradiciju,  kulturu, folklor i jezik  je osuđen na zaborav. Zato je Sinan Tiganj svih ovih godina ostao posvećen najljepšim idejama očuvanja Petnjice i Bihora.  Ovakva publikacija predstavlja dragocjen segment koji čuva kulturu, tradiciju, običaje, folklor Bošnjaka prikazan kroz igru, nošnju, pjesme.

Te sad već daleke 1979 godine prvi aktivisti koji su pokenuli rad društva bili su ptofesori: Salija Adrović, Salko Škrijelj, i Rahim Rastoder uz nesebičnu podršku tadašnjih direktora škole Novaka Lutovca i Venco Vukovića (jer su su se u prostorijama škole u Beranama izvodile probe) zatim i prva priredba koja je izvedena u Petnjici 20.04 1979 godine. Prvi presjednik KUD-a ,,Bihor ” je te 1979 god bio Salija Adrović a presjednik skupštine društva Bajram Ramčilović pored njih tu su i brojna druga imena poslenika kulture koji su dali svoj doprinos. Sinan Tiganj je kao koautor veoma vodio računa da se na pravi način predstavi hronološki precizno publikuje razvoj, uloga i značaj KUD-a ,,Bihor ” kroz 40 godišnu istoriju. Prvi presjednici KUD-a ,,Bihor ” kroz njegov razvoj su : Salija Adrović, Ibrahim Pačariz, Misin Ličina, Nihad Kršić, Reho Ramčilović, Sinan Tiganj. Dok su presjednici skupštine kluba: Bajram Ramčilović, Osman Hadrović, Rifat Ramčilović. Istorijat ove monografije nam na najljepši način pokazuje kako se društvo u peridu 1979-2019 razvijalo kako su obezbjeđivani prvi instrumenti nacionalne nošnje i sredstava za razvoj KUD-a ,,Bihor.” Nijedan član organa i uprave KUD-a ,,Bihor ” nije zapostavljen i zaboravljen svaki je precizno unešen u spisak. Tu je neizostavna priča i o koreografu KUD-a ,,Bihor ” Rešadu Šabotiću. Prve postave mlađih članova folklora, članova orkestra, pjevačke i dramske sekcije.

Iz monografije KUD-a “Bihor”

       Brižljivo odabranom i sačuvanom dokumentacijom koautor Sinan Tiganj je uspio da publikuje više od 100 nastupa KUD-a ,,Bihor ” svuda širom Crne Gore, prostora Zapadnog Balkana ali i Evrope. Đe je trebalo predstaviti kulturu, običaje, folklor Bihora pa samim tim i Crne Gore KUD ,,Bihor ” je bio učesnik i jedan od najljepših reprezenata Crne Gore ali i kulture Bošnjaka u njoj. Uz puno rada monografija KUD-a ,,Bihor ” predstavlja jedinstveno dragocjeno svjedočanstvo autora a  sam direktor Centra za kulturu Petnjica Sinan Tiganj je napravio kapitalno djelo i vrijedno nasljeđe za budućnost. Ovakvi izdavački poduhvati uz istaknute recezente i konsultante dobijaju na svojoj publicističkoj težini i značaju. Monografija KUD-a ,,Bihor ” Petnjica 1979-2019 predstavlja jedan od najvećih kapitalnih izdavačkih poduhvata. Bogata foto-dokumentacija predstavlja posebnu dragocjenost monografije, svaki detalj je vješto uklopljen i prati razvoj, ulogu i značaj društva. KUD ,,Bihor ” Petnjica je bila i ostala jedna od rijetkih spona sa dijasporom koja je željna svoga kraja uz mnoge Bihorce raseljene po EX-YU prostorima ali i Evropi uživali u programima i nastupima društva na ,,Danima dijaspore.” Monografija prati takođe broj nastupa KUD-a ,,Bihor ” zaključno sa godinama u kojima su održavani. Sinan Tiganj je svojom iskrenom privrženošću zajedno sa opštinom Petnjica, brojnom dijasporom ali i svim drugim segmentima u državi kao i Ministarstvom kulture uspio da na najljepši način afirmiše i održi rad društva pa i u nekim teškim godinama. Koliko treba ljubavi i privrženosti prema Bihoru Sinan Tiganj i dr. Salija Adrović su to nebrojeno puta pokazali. Sinan Tiganj ne samo da je unaprijedio rad KUD-a ,,Bihor ” Petnjica već je razvio bliska priateljstva i saradnju sa sličnim udruženjima u okruženja. Toplina ljudske riječi, fotografija i zapisa u monografiji najljepše je oslikana kroz jubilej četri decenije postojanja KUD-a ,,Bihor ” koji je upriličen u Petnjici 2019 godine. Vodilo se računa o svakom detalju nijedan bitan činioc koji je učestvovao u razvoju, sponzorstvu, podršci KUD-a ,,Bihor ” nije zaboravljen a poseban naglasak je dat nekadašnjim pregaocima koji su stvarali KUD-a ,,Bihor ” kao i medijskim poslenicima i zaslužnoj dijaspori koja je uvjek pratila i podržavala rad KUD-a ,,Bihor.” Sve to koautor Sinan Tiganj kao aktuelni presjednik KUD-a ,,Bihor ” lijepo publikuje. Intresantan je podatak u monografiji da KUD ,,Bihor ” je jedan od osnivača Udruženja foklornih ansambala Crne Gore UFACG.

Iz monografije KUD-a “Bihor”

            U radu koji je zahtijevao stalni angažman KUD-a ,,Bihor ” je proširio granice svojih kulturnih vidika, nastavio saradnju sa brojnim folklornim ansamblima. Kulturološko nasljeđe i blago naroda čuva se u muzejima, u knjigama, ali i u mislima samog (Bošnjačkog) naroda. Svaki narod je po nečemu specifičan, bilo da se radi o jeziku kojim govore pripadnici određenog naroda, o tradiciji koju njeguju, o plesovima i pjesmama koje se plešu i pjevaju, specifičnosti ima uistinu mnogo. Ponekad čak i unutar jednog naroda postoje značajne razlike u načinu obilježavanja određenih trenutaka života, poput rođenja djeteta, prosidbe, vjenčanja. KUD ,,Bihor ” sa punim pravom se zaslužuje nazvati čuvarom tradicije jer među svojim članovima okupljaju ljude koji žele da se ne zaboravi tradicija, i koji su svjesni da se samo zajedničkim trudom može doći do uspjeh. A taj uspjeh je jako lijepo prezentovan i u samoj monografiji. Šireći svoju plemenitu misiju KUD ,,Bihor” je predstavio svoje bogato nasljeđe i proširio mnogima vidike foklornohg nasljeđa Crne Gore, čime je na najljepši način i država predstavljena. Raskoš mladih ambicioznih članova kluba u nastupima izvodeći različite programe uvjek je plijenila pažnju publike. Vješto predstavljanje prikaza manifestacija u monografiji daje joj dodatnu draž. Nizale su se turneje, sklopljena su brojna prijateljstva ali i dobijena i brojna priznanja, nagrade i plakete. Turska, Njemačka, Švajcarka, Luksemburg, su samo neke od država đe je KUD ,,Bihor ” Petnjica veličanstveno i dostojanstveno prezentovao folklorno nasljeđe ne samo Bihora već cjelokupne Crne Gore. Brojni mostovi prijateljstva su predstavljeni u monografiji a posebno lijep utisak dok čitate ovako vrijedno štivo imate u brojnim primjerima i pojedincima iz dijaspore koji su nesebično pomagali rad društva i dan danas ga pomažu. Sinan Tiganj kao koautor je svojim nespornim autoritetom i angažmanom ali i pisanjem ovako značajne monografije utkao sebe u najljepše kulturološke vrijednosti ne samo Bihora već i Crne Gore. Malo je danas autora koji na ovako ozbiljan i značajan način obrađuju ovako značajne teme čije su vrijednosti neprolazne.

          U samoj monografiji nalazi se plejada imena i kulturnih činilaca iz svih oblasti kulturološkog života Crne Gore, brojni lijepi primjeri iseljenika nižu se na stranicama monografije teško je pobrojati sva imena ima ih zaista mnogo, Sinan Tiganj ih ne zaobilazi već ih sve prezentuje sa svim njihovim doprinosom koji su davali decenijama kroz sami razvoj društva. Svi društveni i politički činioci bili su uključeni u rad društva sama opština Petnjica i presjednik Samir Agović su pratili i podržavali rad društva duži niz godina. Stvaralački zanos Sinana Tiganja i dr. Salije Adrovića su njihov istinski doprinos da ova monografija bude jedan od najljepših i najznačajnih projekata. Kroz četri decenije rada KUD ,,Bihor ” je prošlo toliko generacija mladih ljudi punih energije, entuzijasta poslenika javne riječi i kulturnog establišmenta da KUD ,,Bihor ” predstavlja jedna od najdragocjenih ansambala na prostoru Crne Gore. Primjer rada uprave KUD ,,Bihor ” na promociji svih kulturoloških vrijednosti rada društva ogleda se i u recenzijama istaknutih književnika, publicista, profesora koji su dali svoj vrednonosni sud istorije. U jednom od razgovoora sa Sinanom Tiganjom  aktuelnim direktorom Centra za kulturu Petnjica ali i direktoru KUD-a ,,Bihor ”  dok je pripremao monografiju pitao sam ga koliko mu ova monografija znači rekao mi je: ,,Želio sam da na najljepši način za sva buduća pokoljena sačuvam našu bogatu kulturnu baštinu. Rad na monogarfiji me iscrpio, dao sam najbolji dio sebe da ugleda svjetlost dana. Zahvalan sam na svu nesebičnu podršku koju mi je pružila dijaspora brojni društveni činioci, preduzetnici opština Petnjica. Knjiga je najljepši svjedok naših napora da uspijemo u plemenitoj misiji kulture a li i da ne zaboravimo ko smo i šta smo. Monografija je svjedočanstvo o KUD-u ,,Bihor ”ali  ona nije samo to ona je i svjedok multikulture i suživota u Crnoj Gori. Nadam se da sam uspio u tome i da sam kroz prizmu razvoja KUD-a ,,Bihor ” ispisao jednu lijepu stranicu istorije Bihora ali i lijepu stranicu istorije savremene Crne Gore ” istakao je na kraju Sinan Tiganj.

Boižidar Proročić, Sinan Tiganj autor Monografije KUD-a Bihor i Mihedin Skenderović

         Monografija govori i o bogatoj savremenoj i ambiciozno zamišljenoj budućnosti KUD-a ,,Bihor. ”  Toliko je prostor Bihora  predivan i monumentalan, a njime upravljaju poslenici umjetnici, entuzijasti, profesori  i tu je umjetnost neopterećena institucionalnim upravljanjem i politikom. Četrdeset i dvije godine postojanja KUD-a ,,Bihor,” ili ti četri decenije postojanja neke institucije svuda u svijetu predstavlja značajan jubilej, a posebno na prostoru kao što je Bihor. Siguran sam da će ovo kapitalno djelo biti visoko vrednovano i biti jedan od najljepših primjera očuvanja svih estetskih mjerila neprolazne vrijednosti koje krasi MONOGRAFIJA KUD ,,BIHOR” PETNJICA 1979-2019.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × one =