Božidar Proročić – Novak Abramović montenegrista velikog srcaNovak Abramović je rođen u srcu stare Crne Gore, 1963 godine. Pripada onim rijetkim profesionalcima koji gotovo nikada ne govore o sebi. Cetinje kao mali grad velikog imena i tradicije davao je uvjek ono najbolje na putu izgradnje savremene države. Novak Abramović je svoju ljubav, privrženost i intipendistički stav prema Crnoj Gori pokazao još početkom devedesetih godina.

U vremenu kada su ratovi zahuhtali se na bivšim ex-yu prostorima početkom devedesetih Novak Abramović otvara svoj mali profesionalni studio ,,Sirius” prvi takve vrste u Crnoj Gori. Oko njegove moćne kamere snimilo je do dana danas na 1000 sati arhivskog materijala. Od prvih političkih skupova i osnivanja LSCG pa do svih važnih istorijskih, događaja, simpozijuma, skupova, okruglih stolova, osnivačkih skupština, kulturnih manifestacija koji su se odvijali ne samo na Cetinju nego i širom Crne Gore. Putujući zajedno sa sa svim onim hrabrim indipendistima često i rizikujući svoju bezbjednost. Zabilježio je svu borbu koja se odvijala u teškim vremenima puta ka nezavisnosti. On je smatrao to svetom dužnošću a Bog je sam izabaro njega da najveći događaji savremene istorije Crne Gore njegovom zaslugom budu vrijedno svjedočasnstvo za sve buduće generacije. Nikada nije poklekao niti odustao niti posumnjao u svoj indipendistički stav. Iako je to za njega moglo da ima najveću cijenu. Sati arhivskog filmskog materijala i na hiljade fotografija njegovom vještom rukom čine bogatu arhivu. Novak Abramović je svojim neumornim radom i pregalaštvom ispisao objektivom svoje kamere jednu od najljepših stranice kako svoje lične ali prije svega crnogorske istorije. Danas kada sa određene vremenske distance pogledamo na sve to vidimo koliko je njegov posao težak i riskantan na svoj način.

Novak Abramović i danas sa istim žarom i sa istom ljubavlju baveći se i umjetničkom fotografijom, slika ono Cetinje koje sada živi a snimio je mnoge kadrove onog ambijetalnog Cetinja koje je djelimično nestalo. Njegov ne samo stvaralački već i umjetnički opis čini ga prepoznatljivim na crnogorskom medijski-umjetničkom nebu. Thornton Wilder (Američki dramaturg i picac 1897-1975) je jednom mudro zapisao: ,, Znam da sve što je dobro na svijetu stoji iz trenutka u trenutak na oštrici opasnosti i treba se za nju boriti.” Ovim riječima bih opisao junaka naše priče. On može da bude jedan od uzor mlađim generacijama da sve što u životu radite sa ljubavlju mora biti prepoznato kao visoko humanistički doprinos društvu. Možda je njegov trenutak postojanja na oštrici noža ali i zemljine ose doprinio da on bude jednsostavno unikatan i univerzalan kao što je i njegova humana priroda. I dan danas sa objektivom u ruci čuva od zaborava sve neprolazne vrijednosti naše Prijestonice ali i Crne Gore. Neka ovaj moj mali tekst bude samo mali znak zahvalnosti i doprinosa ovom velikom skromnom čovjeku čija ljubav i srce kucaju za Crnu Goru. Dok bude ovako hrabrih i časnih ljudi biće i Crne Gore.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × five =