Božidar Proročić: Sulejman-Beća Kujević kulturni poslenik Rožaja


Sulejman- Beća Kujević rođen je u uglednoj porodici Šemsa i Bisere Kujević. Šemso je bio poznati dobročinitelj Rožaja po profesiji nastavnik muzičkog obrazovanja. Šemso je za života svu ljubav prema muzici i humanosti prenio na svog sina. Rožaje je bilo i ostalo ona vječna inspiracija posvećenosi kraju. Ta magija i opčinjenost i dan danas prati Sulejmana-Beću Kujevića, koji je aktuelni direktor Centra za kulturu Rožaje i jedan od najljepših reprezenata očuvanja Bošnjačkog kulturnog identita. Vrata njegove ustanove uvjek su otvorena za različite multikulturalne, programe i stvaraoce ne samo iz Crne Gore već daleko i van njenih granica.

Sulejman-Beća Kujević je dugogodišnji umjetnik i izvorni stvaralac, a ujedno i muzički urednik Nacionalnog Javnog servisa RTVCG, sa posebnim akcentom na satelitski program. Mnogi predstavnici dijaspore putem satelitskog programa pratili su brojna kako muzička tako i kulturna dešavanja ne samo u Rožajama već i širom sjevera Crne Gore. Sulejman-Beća Kujević je svojim velikim stvaralačkim pregnućima uspio da valorizuje i sačuva od zaborava bogatu kulturnu muzičku baštinu sjevera Crne Gore izdajući tri albuma etno muzike. Na tim albumima su pored njegove muzičke pratnje neka od najvećih imena muzičke scene koja su snimala sa njim albume i to: Sinan Alimanović, Merima Njegomir, Goce Dimovski, Mustafa Behmen, Faruk Jažić, Rambo Amadeus, Al Dino i mnogi drugi. Na ovim albumima sam je komponovao i sačuvao izvorni folklor, pored toga komponuje narodnu, pop-rok i dječju muziku što je rezultiralo sa preko 150 pjesama. Ova lijepa i bogata muzička baština su velika ostavština kako za budućnost tako i za sve naredne generacije.

Sulejman- Beća Kujević je u sklopu Centra za kulturu Rožaja predstavio neka od najznačajnih imena savremene književnosti sa područja Zapadnog Balkana. Njegova skromost i blagi osmjeh ovog časnog insana svrstavaju ga u red naajvećih kulturnih poslenika u Crnoj Gori. Omiljen, i svuda prihvaćen dajući od sebe ono najbolje kako Rožajama tako i Crnoj Gori, i njenoj multikulturi, postao je jedan od prepoznatljivih kulturnih poslenika svoga grada. Kao direktor Centra za kulturu Rožaje unaprijedio je osavremenio i pored postojećih manifestacija na sceni Centra za kulturu oformio nove. Tradicionalni festival ,,Zlatna Pahulja” je dobio novi imidž novi sjaj, otvorena je muzička škola, organizovao je fstival ,,Rožajski Akšamluk,” formiran narodni orkestar, formiran gradski hor, napravljena likovna galerija, vratio u sjećanje i osmislio nezaboravno sjećanje na čuvemog Rožajskog književnika Zaima Azemovića čiji književni susreti nose njegovo ime, čime je na najljepši način sačuvao od zaborava ime ovog autentičnog stvaraoca. Svi u Crnoj Gori kao i oni van njenih granica koji su sarađivali sa Sulejmanom-Bećom Kujevićem slikari, pisci, pjesnici, muzičari ističu njegov izuzetan doprinos kulturnom povezivanju naroda. Njegovo veliko umjetničko srce kuca za sve dobre ljude na Planeti i teško da će ga neko u tom smislu moći prevazići. Jer kultura a posebno muzička umjetnost je njegov život. Silejman-Beća Kujević je svoju viziju kulture u Crnoj Gori (čuvajući i njegujući svoj Bošnjački identitet) manifestovao kao širok pojam kulture koji u širem smislu obuhvata i duhovnu i materijalnu kulturu, odnosno, sve ono što su stvaraoci svojim radom i vizijama stvorili. U tom smislu, kultura ima svoju stvaralačku i svoju vanvremensku dimenziju. Materijalne i duhovne vrijednosti koje se prenose unutar ljudskog društva koje je često složeno i u prostoru i u vremenu, Sulejman-Beća Kujević je odavno prešao te granice, dajući svoj lični pečat.

Ove godine povodom dana opštine Rožaje 30 septenbar negovo rodno Rožaje nije zaboravilo njegov veliki doprinos kulturi. Postao je sa punim pravom laureta nagrade svoga grada, za puni poseban i nemjerljiv doprinos ne samo kulturi Rožaja već i kulturi Crne Gore. Ovaj kulturni ataše svojih rodnih Rožaja će i narednom perido dati svoj puni dorinos, ovogodišnji septembarski dani kulture Rožaja (iako u situaciji pandemije Covida) nisu omeli ovog izuzetnog čovjeka da ovu manifestaciju sprovede uz sve preporuke NKT-a do kraja o čemu samo svjedoči njegova velika ljubav i privrženost kulturi. Dok bude ovakvih insana koji hodaju zemljom  njegovo rodno Rožaje biće mjesto na kulturnoj mapi  Crne Gore  i Evrope koje će pohoditi svi poslenici kulture, dijaspora i svi oni kojima je ono lijepo staro Rožaje, kao i  Ganića kula, Ibar, Kučanska džamija, Zaim Azemović pjesnik, Aldemar Ibrahimović slikar, Miroslav Đurović pjesnik, Ibrahim Hadžić pjesnik, Zećir Luboder slikar i mnogi drugi stvaraoci i kulturne ljepote u srcu, a Sulejman-Beća Kujević je nastavio ovu tradiciju na najljepši mogući način i hvala mu što čini onaj bolji i ljepši dio Crne Gore.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twelve + 5 =