Božidar Vuković Podgoričanin pisao da je iz Dioklitske zemlje

Vukovićev krug su Podgorica, Venecija, i na kraju Starčevo, na kome počiva. “Ovo je štampao Božidar Vuković Podgoričanin, iz sela Đulići kraj Podgorice, Dioklitske zemlje, makedonska strana“- tako je pisao naš čuveni štampar. Na spomeniku u Podgorici piše nešto drugo, daleko od Vukovićevog poimanja njegovog porijekla i njegovih Đulića i Podgorice, koja je neodvojiva od njegova imena.