Branislav Đurđev – Ponovo o postanku crnogorskog naroda

 

Istorijski zapisi, godina XXXIV (LIV), 1981/1, Titograd, 1981. godine

Treba naglasiti da se ta teritorija koja se u crnojevićkoj epohi može nazvati Crnom Gorom, a u tursko doba se baš tako zove, ne poklapa se sa bivšom Zetom u njenoj cjelini.

Kliknite na LINK da otvorite kompletan tekst.