Branko Banović – Pljevaljski korzo (1930-2004)

 

Branko Banović

Pljevaljski korzo (1930-2004)

 

 

Branko BanovicBranko Banović je rođen 1982. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Studije etnologije i antropologije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je magistrirao 2007. godine (uža naučna oblast antropologija folklora). Doktorsku disertaciju odbranio je 2010. godine takođe na Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je dvije knjige i više naučnih radova. Radi u Zavičajnom muzeju u Pljevljima.

 

 

Branko Banovic - Pljevaljski korzo - naslovna

Branko Banovic - Pljevaljski korzo - naslovna2

Branko Banovic - Pljevaljski korzo - impresum

 

RIJEČ IZDAVAČA

“Korzo predstavlja fenomen rasprostranjen u velikom dijelu Evrope, prije svega u zemljama Mediterana, gdje je, kao važan dio gradske svakodnevnice, imao poseban značaj za društveno-kulturni razvoj gradova u kojima je bio zastupljen. Polazeći od savremenog teorijsko metodološkog pristupa prostornom ponašanju, knjiga „Pljevaljski korzo (1930-2004)“ analizira korzo u Pljevljima kao oblik ritualizovane svakodnevnice u dužem vremenskom periodu, a širi značaj knjige ogleda se u činjenici da će predstavljati prvu objavljenu monografsku studiju koja razmatra fenomen prostornog ponašanja na korzou u jednom gradu u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi…”

Radoman Risto Manojlović

 

PREDGOVOR

“Knjiga „Pljevaljski korzo (1930-2004)“ predstavlja modifikovan i publikovanju prilagođen diplomski rad „Korzo u Pljevljima (1930-2004)“ odbranjen na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Pljevaljski korzo u svojoj sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi proučavan je na osnovu teorijsko-metodološkog pristupa prostornom ponašanju razvijenog u radovima prof. dr Vesne Vučinić-Nešković, koja je bila mentor diplomskog rada, a na osnovu čijeg upitnika je obavljeno i terensko istraživanje. Pored pomenutog teorijskometodološkog impulsa, prof. dr Vesni Vučinić-Nešković dugujem najiskreniju zahvalnost za brojne konstruktivne savjete tokom izrade diplomskog rada, kao i njegove pripreme za publikovanje.

U daljoj karijeri dominantno sam se bavio načinom na koji se prošlost konstruiše u društvu i kasnije instrumentalizuje u razne svrhe, tako da knjiga „Pljevaljski korzo (1930-2004)“ predstavlja poslednji rad u kojem sam se, između ostalog, bavio i samom prošlom realnošću. Zbog nedostatka drugih vidova građe, to sam uglavnom radio na osnovu sjećanja svojih sagovornika, a koliko sam u tome bio ne/uspješan, najmjerodavnije će suditi učesnici korzoa iz perioda obrađenih u knjizi…”

Autor

 

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU
KAKO BI OTVORILI KOMPLETAN SADRŽAJ KNJIGE

Branko Banovic - Pljevaljski korzo - naslovna