Branko Pavićević – Kako je arhimandrit Stefan Vučetić vidio i opisao bitke na Martinićima i na Krusima

 

 

 
Branko Pavicevic
 
 
 
 
 


 


Branko Pavićević

 
 

Tekst preuzet iz:

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - naslovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - impresum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - naslovna 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - izdavac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAKO JE ARHIMANDRIT STEFAN VUČETIĆ VIDIO I OPISAO BITKE NA MARTINIĆIMA I NA KRUSIMA

“Vladar i vojskovođa, zakonopisac i vladika Petar I Petrović Njegoš spada u red najistaknutijih političkih mislilaca načeg XIX vijeka… U toku svoje gotovo pedesetogodišnje državničke djelatnosti došao je u dodir sa mnogim važnim ličnostima naše i evropske istorije, njegovao i produbljivao političke veze sa narodnim prvacima u našim zemljama, okupljao saradnike iz raznih naših krajeva angažujući ih pokatkad za delikatne političke i diplomatske misije…”

 

Kompletan tekst možete pročitati
ako kliknete na naslovnu stranu knjige

Boj Crnogoraca s Mahmut pasom - naslovna