Brisel – Učešće Crnogorskog društva nezavisnih književnika na konferenciji „Vrijednost piščevog rada“

 

Evropski parlament u Briselu

 
 

Na poziv Evropskog savjeta pisaca (European Writers’ Council), Crnogorsko društvo nezavisnih književnika će 3. novembra 2014. godine učestvovati na konferenciji „Vrijednost piščevog rada“.

Konferencija se će održati u zgradi Evropskog parlamenta u Briselu, pod pokroviteljstvom članice Evropskog parlamenta Džuli Vard (Julie Ward MEP), Grupe Progresivne Alijance Socijalista i Demokrata u Evropskom parlamentu i Laburističke stranke Ujedinjenog Kraljevstva (Group of the Progressive Lena Ruth StefanovicAlliance of Socialists and Democrats in the European Parliament and United Kingdom Labour Party).

Na konferenciji će se razmatrati izazovi i rješenja u vezi sa novčanim nadoknadama i kompenzacijom za rad pisaca, izdavačkom djelatnošću i intelektualnom svojinom u digitalnom dobu, te najboljim evropskim praksama u sklapanju fer ugovora u izdavaštvu.

CDNK će na konferenciji predstavljati crnogorska književnica Lena Ruth Stefanović.