Budva – Prezentovan antički mozaik Villa Urbana

U okviru proslave Dana Opštine Budva, u petak, 21. novembra 2014. godine, u crkvi Santa Maria, održana je svečanost povodom prezentacije antičkog mozaika Villa Urbana

Kako je ovo prvo javno prikazivanje antičkog mozaika nakon njegove prve sistematske konzervacije, razumljivo je bilo interesovanje građana Budve i Crne Gore za ovaj događaj.