Budva – Promovisan Zbornik radova Crna Gora u Prvom svjetskom ratu

 

Akademija znanja Budva

 

U četvrtak 17. decembra 2015. godine, u amfiteatru Akademije znanja u Budvi, održana je promocija Zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupa Crna Gora u Prvom svjetskom ratu. Organizatori promocije su Matica crnogorska ogranak Budva i JU Narodna biblioteka Budve.

Na promociji su govoriLi predśednik Matice crnogorske Dragan Radulović, publicista Ivan Jovović i istoričar Živko M. Andrijašević.

 

Ucesnici promocije

 

Nakon pozdravnih riječi, predśednik Matice crnogorske Dragan Radulović je naglasio da se radi o Zborniku koji je nastao od radova sa naučnog skupa “Crna Gora u Prvom svjetskom ratu” održanom u oktobru prošle godine na Cetinju.

Prvi svjetski rat je imao vrlo teške i duboke posljedice na Crnu Goru. Crna Gora je, kako je kazao Radulović praktično dva puta kapitulirala – jednom pred moćnim neprijateljem, a drugi put kad je izdana od svojih saveznika.

“Crna Gora je u Prvom svjetskom ratu izgubila državu, dinastiju, vojsku, crkvu… Izašla je iz tog rata temeljno oštećena. O dubini sloma Crne Gore u Prvom svjetskom ratu, možda najupečatljivije govori saznanje, odnosno činjenica da je Crnoj Gori bilo potrebno 88 godina da bi obnovila vlastiti suverenitet, državnost u punom međunarodnom kapacitetu, dakle nešto što je imala 1914. godine”, istakao je između ostalog Dragan Radulović. Više u video zapisu.

 

Dragan Radulovic

 

Publicista Ivan Jovović je ukazao na potrebu daljeg istraživačkog rada vezanog za temu Prvog svjetskog rata. “Ovaj Zbornik pokazuje da postoje još neobrađene teme vezane za Prvi svjetski rat i da je Crna Gora predmet naučne pažnje inostranih istraživanja. Matica crnogorska ima zadatak da povodom 100 godina od Prvog svjetskog rata i u narednom periodu namjenski publikuje neobjavljenu ili nedostupnu građu da bi što manje imali skrivenih strana nacionalne istorije”, kazao je Ivan Jovović. Više u video zapisu.

 

Ivan Jovovic

 

Istoričar Živko Andrijašević je potencirao značaj istraživačkog rada i pored toga što se često smatra da o temi Prvog svjetskog rata nema više ništa novo da se kaže. “Dosadašnja literatura o ulozi Crne Gore u Prvom svjetskom ratu imala je jasan ideološki pečat. Ona je odražavala višedecenijsku klimu koja je stvorena u Crnoj Gori. Ta klima se uglavnom oblikuje shodno dva ustaljena parametra – jedan je nametanje Crnoj Gori krivice, a drugi je nametanje Crnoj Gori osjećanja inferiornosti”, kazao je Andrijašević. Više u video zapisu.

 

Zivko Andrijasevic

 

POŚETIOCI NA PROMOCIJI

Posjetioci - 1

Posjetioci - 2

Posjetioci - 3

Posjetioci - 4

Posjetioci - 5

Posjetioci - 6

Posjetioci - 7

Posjetioci - 8