Centar za kulturu Tivat – Promocija knjige “S one bande moje gore”         U četvrtak veče 16.05.2019. sa početkom u 20:00h na maloj sceni Centra za kulturu Tivat biće održana promocija knjige “S ONE BANDE MOJE GORE”, autorke Jasenke Lalović. Moderator će biti novinarka Olivera Marković, a pored autorke, o knjizi će govoriti i Lela Drašković.

    Jasenka Lalović je Paštrovka rođena u Baru jednog julskog dana sada već davne 1965. godine. Osnovnu školu završila je u Petrovcu na moru, gimnaziju u Baru. Studirala je u Beogradu na filozofskom fakultetu na odsjeku za sociologiju. Pisanjem se bavila oduvijek, ali se tek u pedesetim osmjelila da objavi svoj prvi roman. Radila je na Radio-televiziji Srbije. Majka Kristine, Luke i Teodore. Ponosna tetka Dorotee. Udata i živi u Beogradu.

         Ovo je priča o običnoj crnogorskoj ženi, smještena u periodu pred Drugi svijetski rat i sam njegov početak.
  Velika, Milica, Bose, Jovanka i Ilinka samo su neki od likova preko kojih se prati sudbina tog doba. Međusobno su uvezani nizom sporednih likova koji ih poput mreže sudbinski objedinjuju i na njih se nadovezuju.
    Ovo je priča o ženi koja svjesno prepušta pijedestal muškarcu, nezavisno da li je to njen muž, otac, brat ili sin. O ženi koja je od rođenja naučena da je njen zadatak da rodi, odgaji i stvori glavu kuće i domaćina koji je dovoljno jak da iznese teret ratova, nažalost,  tako čestih na ovim prostorima.
   To može samo jednako jaka žena, svjesna da nije ugrožena time što to čini već da je to jedini model po kome ona opstaje u ulozi, majke, žene, kćerke i sestre. To je njena misija koju ne bira po svojoj volji već joj se nameće kroz pokolenja, prostorno i vremenom u kome se zatekla.  

    Ovo je knjiga koja se dotiče tradicije, običajnog prava koje je iznad onog ispisanog slovom zakona. Pokušava da pokaže kako je život sa ove i sa one bande iste gore sasvim drugačiji iako se mnogima, posebno onima sa strane, čini isti. To što ih dijeli zapravo je šav koji ih zauvek spaja, ali i opominje na mnoge nepomirljivosti koje su obično osobene samo onim ljudima kojima je svako svakome neki rod, opet preko nekog trećeg. Gdje se sve zna i gdje je čovek više svačiji nego svoj. A žena tek sjenka takvog čoveka…